Skriv

Vi modtager gerne forslag til indlæg, der kan sendes til et af redaktionsmedlemmerne eller til redaktion@scriptoriumtheologiae.dk i et Word-dokument eller lignende (.docx, .doc, .odt).

Redaktionen afgør, om et indlæg optages, og forbeholder sig retten til at foretage korrekturrettelser mv. Hvis vi foreslår indholdsmæssige ændringer, vil udkastet blive sendt til godkendelse hos forfatteren inden udgivelsen.

  • Fodnoter kan anvendes, men bør ikke overdrives.
  • Græsk og hebraisk mv. kan anvendes (brug Unicode!).
  • Billeder og lignende kan anvendes, såfremt ophavsretten tillader det.
  • Underoverskrifter (afsnitsrubrikker) kan anvendes.
  • Husk at give teksten en titel – også prædikener.

Scriptoriet optager gerne indlæg, der har været været holdt som foredrag eller oplæg e.l., men hvis et indlæg tidligere har været offentliggjort på tryk, optages det som hovedregel kun, såfremt der er tale om en omarbejdet eller udvidet udgave, der ikke tidligere har været gjort tilgængelig for en bredere offentlighed.

Ophavsretten til udnyttelse af indlæggene uden for Scriptorium theologiae tilhører forfatteren.