Om scriptoriet

Scriptorium theologiae
ISSN 2245-9200

Redaktion

Cand.theol. Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard (sognepræst i Vojens-Jegerup-Maugstrup) og cand.theol. Thomas Hårbøl (sognepræst i Ansgars Kirke, Odense, og studenterpræst på UCL i Odense).

Redaktionen kan kontaktes på redaktion@scriptoriumtheologiae.dk eller ved henvendelse til et af redaktionsmedlemmerne. Postadressen er Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens.

Formål og karakter

Scriptorium theologiae (teologiens skrivestue) er et nettidsskrift om dagsaktuelle kirkelige spørgsmål og evigt (u)aktuel dogmatik, religionsfilosofi, etik, praktisk teologi, eksegese og kirkehistorie m.m. Artikler, prædikener og andre indlæg, der optages i Scriptorium theologiae, repræsenterer ikke nødvendigvis redaktionens synspunkt.

Billedet i scriptoriets logo

Billedet, der bruges i logoet, forestiller kirkefaderen Hieronymus, er malet 1605–06 af Caravaggio (Michelangelo Merisi, 1571–1610) og hænger på Galleria Borghese i Rom.

Scriptoriets motto

Mottoet, vox clamantis in deserto, bruges i den kristne tradition om Johannes Døberen, jf. Es 40,3; Matt 3,3; Mark 1,3; Luk 3,4; Joh 1,23. Se eksempelvis Girolamo Mocettos stik fra omkr. 1500.

Typografi

På scriptoriumtheologiae.dk bruges skrifterne Alegreya Sans og Alegreya Sans SC, der er skabt af Juan Pablo del Peral for Huerta Tipográfica.