ISSN-registrering

Det er en glæde for redaktionen at kunne meddele, at Scriptorium theologiae er blevet registreret hos Det Kgl. Bibliotek og er blevet tildelt ISSN 2245-9200. ISSN står for International Standard Serial Number og bruges til registrering og katalogisering af tidsskrifter og andre periodika (svarende til ISBN, der bruges til bøger).

Redaktionen ser frem til, at ISSN-tildelingen vil være med til at tiltrække flere bidragydere og dermed slå scriptoriets stilling fast som teologisk nettidsskrift.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.